תודה -

הנתינה היא אחת מאבני הדרך בריו אביירטו.

היא מהותית ויוצרת אחריה גלים רבים, 

והיופי שבנתינה שהיא  מאפשרת וחוזרת אלינו,

במכתבי ההוקרה המרגשים שמחממים את הלב.

_____

מכתב תודה נוסף  מדיירי בית שרה

 

תמונה