ריו אביירטו בינלאומי - תקנון

ריו אביירטו בינלאומי
הסכם תפקוד לצמיחה בת קיימא

קמפינס, ה-22 לאוגוסט 2011
מפגש בין מנהלים לנציגים

התקנון הראשון אושר בפגישה הראשונה של מנחים של ריו אביירטו בינלאומי, שהתקיימה בבואנוס איירס באפריל 1992, על ידי הנציגים מכל המרכזים. באותו מעמד, ההנהלה הכללית נבחרה בהצבעת קולות.

והיום, ב-2011, אחרי המפגש בין מנהלים ונציגים שהתקיים בבואנוס איירס, אנחנו מבצעים את השינויים הנדרשים בהסכם תפקוד לצמיחה בת קיימא.

הרוח

הסכם התפקוד הנוכחי, המופנה כלפי מי שעובד עם הרוח והטכניקה של ריו אביירטו, נולד מהצורך להחזיק בכיוון למען התפקוד של בתי הספר והנציגויות השונים, שבחלקים שונים של העולם, עובדים עם השיטה שלנו.

במידה בה העבודה מתרחבת בעולם, יש צורך להתמקד בריו אביירטו כארגון יחיד;אנו מזהים את עצמינו ככוח חומרי, מוח, לב, ורוח, אוטונומיים ביחס לאנשים שפועלים בשמו.

כדי שארגון יפעל בצורה שלמה והרמונית, הגורמים השונים שמרכיבים אותו צריכים להיות בעלי תפקד ספציפי מכיוון שחייבת להתקיים סינרגיה בתפקוד ביניהם, כפי שבמערכת שלנו מדברים על עצמאות של המרכזים, ובו בזמן על סנכרון.

לכן, אם אנחנו רואים את ריו אביירטו כארגון, אנחנו צריכים לדאוג להפעלתו תוך יצירה של מודעות “ארגונית” בכל אחד מאתנו, שכמרכז או כפרט, רוצה להיות ביטוי, באזור של מדינה מסוים, של רוח עבודה זאת, בשירות הפיתוח ההרמוני של הבן אדם.

רוח העבודה, מצד שני, הינה משהו שכל אחד מאתנו מגלם, מרגיש ומבטא, והיא התוכן העיקרי של העבודה שלנו. הסכם תפקוד זה, אינו מציב לעצמו כמטרה, לחקור או להסדיר תחום זה, כפי שזה “בלתי אפשרי” להסדיר את הנשמה, אנו לוקחים כמובן מאליו שכולם מחוברים לרוח זאת.

מה שאנחנו נדרשים ללמוד ולארגן יותר טוב, הינה התגשמותה בחומר של נפש זאת, שלאחר התגשמותה, צריכה לפעול במרחב מסוים (כדור הארץ) ובזמן מסוים (התקופה בה אנחנו חיים)

אפשר אם כן, להעריך את המנגנון הזה תחת ההיבטים בהם הרוח של ריו אביירטו מבטאת את עצמה: הגוף והנפש.

הגוף

הינו התיאור של הגורמים השונים – כלומר, הנהלה כללית, בתי ספר, מרכזים ומנחים– והקשר ביניהם.

הגורמים

ההנהלה הכללית
מפגש המנהלים והנציגים
בתי הספר להכשרה
המרכזים –מנחים מקצועיים
התלמידים

כדי שפעולה תוכר ותהיה ניתנת להכרה כשייכת לריו אביירטו, יש צורך בכך שהיא תעמוד במספר דרישות:
• הרוח העמוקה שמניעה אותה,
• השם והלוגו בהם משתמשים לזיהוי שלה,
• האנשים שמתאמים את הפעולה ורמת הכשרתם,
• הטריטוריה בה הפעולה מבוצעת.
• להיות בעל ההכרה ולהשתייך לארגון ריו אביירטו בינלאומי.

המענה לדרישות אלה הינו בפועל שונה במידת מה בין מקום אחד לשני ובין בן אדם אחד לאחר. לכל גורם יש את ההסמכה כדי לבצע את הפעולה בשם ריו אביירטו, וסמכויות ספציפיות בנוגע לתפקוד הגלובלי של הארגון הבינלאומי. הוא אחראי בתוך רדיוס הפעולה הטריטוריאלי שלו, לייצג את האינטרסים והמטרות של ריו אביירטו: ההשתייכות הרוחנית, ההפצה ופיתוח העבודה, הצגת השיטה לציבור באופן ענייני עם העקרונות הרוחניים מהם הוא לוקח השראה.

הארגון ריו אביירטו, גם ברמה הבינלאומית כמו ברמה הלאומית, לא צופה או מסדיר, ולא מפקח על התבניות המשפטיות והכלכליות של הגורמים השונים, גם לא צופה קשרים בעל אופי משפטי או כלכלי, היבטים אלה נותרים ליוזמה החופשית ולאוטונומיה השלמה של מנחים או מרכזים.

רישום המרכזים והמפעילים של ריו אביירטו בעולם יפורסם ויעודכן בעמוד אינטרנט שיהיה מקושר לכל עמודי האינטרנט של ריו אביירטו הקיימים.

כללים בסיסיים:
• שימוש בשם ובסמל מחייב להיות חלק מהארגון ריו אביירטו בינלאומי עם כל הכפיפויות והתלות ההדדית שבמשמעות הדבר.
• הלוגו והשם, מריה אדלה מייסדת השיטה, היא זאת בעלת הרישום ומעבירה אותם לאלה (בתי ספר, מרכזים ומנחים) שמבצעים את העבודה.
• המנחים (ראה רמות של מקצועיות) שסיימו את ההכשרה כולל עבודה מעשית תחת פיקוח, הרוצים להשתמש בשיטת העבודה שלנו, אך לא מעוניינים או לא יקבלו אישור לעשות זאת בתוך הארגון ריו אביירטו, יכולים להציע את הפעולה שמבצעים כ-“מנחי הטכניקות של השיטה ריו אביירטו” אך לא יוכלו להשתמש בשם ובלוגו ריו אביירטו כדי להציג לציבור את הפעולות שלהם.

ההנהלה הכללית

ההנהלה הוקמה באפריל 1992, עם מועצה של יזמים של ריו אביירטו עם נציגים של מספר מדינות ויש לה כנשיאה לכל החיים את מריה אדלה פלקוס, מייסדת השיטה.

היום, ב-2011, החברים הם:
נשיאה לכל החיים: מריה אדלה פלקוס (מייסדת ריו אביירטו)
סגנית נשיאה לכל החיים: גרסיאלה פיגרואה– אורגוואי– ספרד
מרינלה קרנאירודיאס– ברזיל
קריסטינה פלנטה – ארגנטינה

כל שינוי בהרכב חברי המועצה בא לידי החלטה בקונצנזוס.

ההנהלה הכללית מבצעת בעיקר את תפקיד שומר הרוח של ריו אביירטו והינה אחראית על החזון, הנהלה ופיתוח העבודה בכל העולם דרך התפקידים הבאים:
• מנסחת את ההנחיות הארגוניות והרוחניות של העבודה לתיאום הרמוני וסינרגי של כל הארגון ושולחת אותם לבתי הספר להכשרה להפצתם.
• מכירה בבתי הספר להכשרה והמרכזים.
• הינה בעלת תפקיד של תמיכה והכוונה למנהלי בתי הספר להכשרה גם ברמה הארגונית וכמו ברמה של העבודה הפנימית, והיא פתוחה לענות לבקשות במובן זה.
• מסייעת לפתור כל מחלוקת בין המרכזים והמנחים, בנוגע לסמכות הטריטוריאלית או לתפקידים.
• הינה אחראית על הרישום הבינלאומי של המרכזים והמנחים, ותפעל להפצתו דרך אתרי האינטרנט ריו אביירטו.
• מפקחת על החינוך הניתן בבתי הספר להכשרה ואם קיים צורך בכך מזמנת למפגש את המאמנים של כל העולם.
• מעודדת ומסדירה את התרחבות הפעילות באזורים חדשים בהם אינו קיים בית ספר להכשרה.
• מקיימת מפגשים שנתיים ושומרת על תקשורת עם בתי הספר, מרכזים– נציגים.
• ההנהלה הכללית שומרת על תקשורת שבועית כדי לדון בנושאים השונים המעסיקים אותה.
• מזמנת למפגשים הבינלאומיים שמתקיימים פעם בשנתיים ושמאורגנים על ידי בתי הספר להכשרה השונים.

מפגש מנהלים ונציגים

הינו גוף מורכב על ידי נציגי הגורמים: הנהלה כללית, מנהלי בתי הספר להכשרה, מרכז – נציגים.

נפגשים לפחות פעם בשנתיים במפגש הבינלאומי של ריו אביירטו, במטרה להעמיק בעבודה, חיזוק הרשת וטיפול בנושאים העומדים על הפרק רלוונטיים לכולם.

תפקידים:
• הזנה
• חילופין בין בתי הספר השונים

בתי ספר להכשרה

הם מרכזי ההקרנה של העבודה ולכן הגורם העיקרי, אחד התפקידים החשובים הוא הכשרת המנחים. פועל בתחום טריטוריאלי רחב כגון מדינה (לאום) או חלק ממדינה על פי ההכרה של ההנהלה הכללית.

לבתי הספר צריך להיות בצוות הניהול שלהם לפחות מנחה – מורה אחד ולהיות חבר בארגון ריו אביירטו בינלאומי. האידאל זה שאותה הנהלה תמנה שלושה אנשים.

תפקידים
• הקרנת רוח ריו אביירטו בטריטוריה שלו.
• להכשיר מנחים חדשים ולשמור על הפעולות הקיימות בטריטוריה שלו.
• שומר שהפעולות של המנחים שלו יענו על העקרונות הרוחניים החיוניים של השיטה.
• שומר שההסכם תפקוד הנוכחי והקוד האתי של ריו אביירטו בינלאומי יכובדו על ידי המנחים בתחומים שלהם.
• יכול לסלק מהארגון את אותם מנחים שיפרו את העקרונות שנמנו בשני הסעיפים הקודמים או בגלל סיבות חמורות אחרות.
• מעודד ומסדיר את הרחבת הפעילות של ריו אביירטו לאזורים חדשים בתחום הטריטוריה שלו ומתאם ביניהם.
• מכיר במרכזים חדשים ומיידע את ההנהלה הכללית.
• מיידע באופן תקופתי להנהלה הכללית על הפעולות שהם מבצעים (נפח, כמות, סוג)
• מפיץ בטריטוריה שלו את ההנחיות והמידע שהתקבלו מההנהלה הכללית ומנסח ומעביר את אלה של עצמו.
• מארגן ומפתח לפחות פעם בשנה יחד עם המנחים שלו, מפגשי תיאום, הרמוניזציה ופיקוח.
• הוא אחראי לחברות המנחים לארגון הבינלאומי ועל מאפייני ההסמכה שלהם תוך דיווח להנהלה הכללית.
• הוא אחראי לגביית התשלומים השנתיים של המנחים שלו לארגון ריו אביירטו בינלאומי.

טריטוריה

אלה האזורים בהם הוא מבצע את תפקידיו, תחום השפעת בית הספר מוגדר במעמד ההכרה וניתן לשנותו, על ידי ההנהלה הכללית במובן של הרחבה או צמצום.

במקרה וההנהלה הכללית תכיר בבית ספר להכשרה במדינה בה כבר קיימים בית או בתי ספר אחרים, הכרה זאת צריכה להתבצע לאחר שהיא בדקה וניסחה הסכם עם אלה שכבר קיימים. אם, לעומת זאת, ההכרה של בית ספר חדש מתרחשת במדינה שאין בה בית ספר אחר, ההנהלה הכללית מדווחת על ההכרה לכל בתי הספר להכשרה.

נושא הטריטוריות ותחומי פעולה ראויים לתשומת לב מיוחדת. אנחנו נותנים דגש לתקשורת ואתיקה כדי למצוא את דרך הפעולה הכי טובה.
מספר מקרים אפשריים:

• במקרה שבאותה מדינה קיים יותר מבית ספר אחד להכשרה או נציגות אחרת של ריו אביירטו.
חיוני לשמור על תקשורת יעילה ביניהם, ובכך לתרום לבהירות ושקיפות של היחסים תוך שמירה על טריטוריית הפעולה של כל אחת.

• במקרה ומנחה יוזמן לבצע עבודה(קורס, הכשרה, סדנא, עבודה משרדית, וכל’) במקום אחר (טריטוריה) שאינו שלו.
מאוד חשוב שישלח הודעה לכל בתי הספר להכשרה ונציגים. כך, עם תפוצת המידע יוכל לדעת אם כבר נוצר קשר עם מנחה אחר, או אם כבר התחיל עבודה מסוימת בטריטוריה זאת.

יהיה אפשרי ליצור דו שיח בין הצדדים, להבהיר את המצב ולמצוא הסכמה בצורה איך לנהל את אותה עבודה. הכוונה היא שגישה זאת תביא ליותר שקיפות, כבוד לעבודת המנחה ולטריטוריית הפעילות שלו וגם למנוע אי הבנות.

• כשמנחה של הארגון ריו אביירטו רוצה להתמקם מחוץ לטריטוריה המקורית שלו.

כשהוא מגיע לטריטוריה החדשה, הוא חייב לבוא במגע עם המרכז המקומי, לדון באופן הוא רוצה לפעול ולבקש את חברותו במרכז זה.

בגישה זאת, אנחנו מחפשים לשמור על טריטוריה בה כבר קיים מרכז של ריו אביירטו שכולל את העבודה של מספר מנחים, כגון הכשרה, שיעורים וסדנאות מגוונים ותחומי פעולה.

כדי לשמור על העבודה שכבר מתבצעת ולאפשר את הצטרפותו של המנחה החדש בצורה עניינית, שניהם יקיימו דו שיח תוך חיפוש בהסכמה הדדית אחרי אופן הפעולה. אם זה לא יתאפשר, הנושא יועבר להנהלה הכללית כדי שזאת תסייע לפתרון.

• המנחה המקצועי של שיטת ריו אביירטו חייב להיות בקשר / להיות חבר בבית ספר להכשרה או מרכז שלו.

כשזה לא יתאפשר, המנחה צריך לבחור בית ספר קרוב אחר כדי להשתייך אליו ולבקש את הצטרפותו, וכמו כן, ליידע את המרכז הראשוני שלו על בקשה זאת. שני המרכזים צריכים להסכים על כך. זה נחוץ כדי שתהיה שקיפות ביחסים.

המרכזים – מנחים מקצועיים

נציגות זאת יכולה להתקיים דרך מרכזים (מינימום של 2 מנחים מקצועיים), קבוצות, נציגים, מנחים, שמוכרים על ידי ההנהלה המקומית וההנהלה הכללית.

תפקידים
• מקרינים ומפתחים את שיטת ריו אביירטו
• מיידע את בתי הספר להכשרה אליו הוא שייך על פעולות שהוא מבצע, ומשתתף במפגשים התקופתיים של תאום ועדכון.

דרישות
• מינימום של מנחה מקצועי אחד של הארגון.
• ההכרה תתבצע על ידי אחד מבתי הספר להכשרה.
• הטריטוריה תקבע במעמד ההכרה, בתוך זה המתאים לבית ספר ההכשרה שלו.

התלמידים

הם הבסיס שמחזיק את העבודה שלנו.

הנפש (האישיות)

פרק זה עוסק בהכשרה שעוטפת את מרחב הפתיחה לחיבור ולטכניקה עבור אותם אנשים שמפתחים את השיטה ריו אביירטו בתוך המבנים שתוארו בפרק “הגוף”.

בנפש אנחנו מבינים את ההכשרה המקצועית בעבודה: הרמות השונות של רכישת הטכניקה והחיבור עם רוח השיטה למען ההפצה מתאימה שלה:
• בית הספר להכשרה
• התארים והאישורים הנדרשים כדי לפעול
• הפיקוח הטכני של המנחים והמרחב של חיבור, הזנה ועדכון.

שיקולים קודמים

אנו יודעים מתוך הניסיון הישיר שלנו שלהציע באופן יעיל לגורמים שלישיים את הרוח של ריו אביירטו דרך הטכניקה שלו, מהווה תהליך של למידה ושל פרקטיקה שיאפשר לעבודה להשתרש, עם האהבה והרצון לשירות כמפרה.

מצד שני, אם כי שני גורמים מפרים אלה הם חיוניים, הם לא מספיקים כדי להציע את עצמם כמובילים תקפים של הפעילות. השיטה דורשת: עבודה על עצמך, הגמישות של מעגלי אנרגיה מסוימים, ודה-מכניזציה של הרגלים מסוימיםולכן הלמידה מתבצעת לאורך כל חיינו.

מנחה בריו אביירטו הינו אדם שעושה דרך של מודעות עצמית המוחזקת על ידי תודעה קוסמית, ושמפתח פעולה אוהבת ואחראית כלפי עצמו, כלפי האחרים וכלפי החיים בכדור הארץ.

לכן, נקבעות הדרישות הבאות החיוניות להכשרה.

• הבית ספר להכשרה ונתיב ההכשרה

ארגון ההכשרה יוכן על ידי כל בית ספר על בסיס עקרונות ודרישות משותפים שמבטיחים התחברות חיונית, מעבר למאפיינים התרבותיים הייחודיים של המדינות השונות.

עקרונות
• העבודה מתבצעת בקבוצות, מכיוון שהאנרגיה והיצירה הקבוצתית הינו אחד מכלי הצמיחה.
• הקורס מכיל כמינימום שמונה מאות שעות (800) הכוללות: עבודת צמיחה אישית (עבודה עצמית, שיעורים ועיסויים), ולמידת הטכניקות, כולל שעה ושלושים דקות שבועיות של שיעורי תנועה.

רמות המקצועיות

• מנחה
• מנחה של שיטת ריו אביירטו (עוסק על פי התקנון הישן)
• מנחה מקצועי של השיטה ריו אביירטו בעל תוקף בינלאומי
• מנחה מורה

משמעויות:
מנחה: אותו אדם שסיים את קורס הלימוד, ויכול לעסוק בפעילות תחת האישור והפיקוחהתקופתי שמוצע על ידי בית הספר בו הוא עבר את ההכשרה. האחראים על הכשרתו קובעים איזה תחומים הם מומלצים לעיסוק בפרקטיקה זאת על פי התנאים וצרכים של המנחה.

מנחה של שיטת ריו אביירטו: אותו אדם שסיים את הקורס של 800 שעות (בוגר) וביצע לפחות 100 שעות בין פרקטיקה ופיקוח של הטכניקות. ההסמכה תוענק על ידי בית הספר להכשרה וצריכה להזכיר את הפעולות של השיטה לעיסוקם הוא מורשה. הסמכה 1 : בתנועה. הסמכה 2: בעיסוי. הסמכה 3: בעבודה על עצמו, פרטנית. הסמכה 4: עבודה על עצמו, קבוצתית.

המנחה העובד עם הרוח והטכניקה של ריו אביירטו צריך לתרגל את העבודה על עצמו באופן מתמיד דרך הקבוצה, שיעורי תנועה, ופיקוח הקשור לעבודה שהוא מבצע.

השתייכות לארגון ריו אביירטו בינלאומי

מי שרוצה להיכנס ולהיות חלק מהארגון צריך להגיש בקשה מפורשת, בכתב, לבית ספר להכשרה שלו.

במקרה וזה לא מתאפשר, המנחה צריך לבחור בית ספר להכשרה אליו להשתייך, ודרכו להגיש בקשה להצטרפותו לארגון.

הגורמים המוסמכים להכרה שומרים לעצמם את הזכות לבטל את החברות בארגון ריו אביירטו לכל בן אדם או מוסד אם הם חושבים שיש בכך צורך.

קטגוריות השתתפות בארגון

מנחה מקצועי של שיטת ריו אביירטו עם תוקף בינלאומי: מי שהינו חלק מהארגון ריו אביירטו בינלאומי ועוסק בתפקיד מנחה ברמה המקצועית, מהווה נקודות התייחסות של ריו אביירטו לציבור, לכן צריך להשתתף לפחות פעם אחת בשנה בעבודת פיקוח/ התעדכנות של 16 שעות.

מנחה מורה: הינו מנחה החבר בארגון ריו אביירטו בינלאומי שביצע את הלמידה ופרקטיקה של הוראה בבית ספר. ההסמכה היא 5–מורה.

ההשתתפות בארגון, מחייבת מצדם של המנחים את הקבלה ומתן כבודלהסכם התפקוד הנוכחי ולקוד האתי.

• תרומה כלכלית

כל מנחה של הארגון יצטרך לתרום תשלום שנתי, שמכסה את השנה הקלנדרית, החל מה-1 לינואר. התשלום צריך להתבצע בין ינואר לאפריל כל שנה, במקרה והוא אינו שולם בטווח של תקופה זאת, יישא בתשלום נוסף של 20%.

היום, ב-2011, התשלום הזה הוא של 50U$ (חמישים דולריםאמריקאיים). כל בית ספר, מרכז או נציגים הינם אחראים לגבייה ומסירת התשלומים לארגון הבינלאומי.

 

קוד אתי לריו אביירטו בינלאומי

הקוד האתי הנוכחי נוטה לכוון את התנהגות המנחים כלפי התלמידים, כלפי המנחים האחרים, המוסד עמו הם באים במגע ישיר, עם ריו אביירטו בינלאומי ועם ארגונים אחרים.

הוא נולד ברוח ליצור קו התנהגות בקנה אחד עם העבודה שלנו והגישה שלנו מול החיים. אנחנו שואפים לכך שהמנחים ימצאו את עצמם בקו זה ויכלו לדבוק בו עם הגוף והנפש.

אנחנו, מנחים של ריו אביירטו, רואים את עצמינו כערוצים המשדרים את הרוח של ריו אביירטו, שיטה אינטגרלית, בהתפתחות מתמדת, ובהרמוניה צומחת עם היקום.

ואנו מתחייבים ל-:
• לקבל ולבצע מה שבשיטה מכונה עבודה על עצמך, פרטנית וקבוצתית.
• לתעדף את הטוב המשותף על הטוב הפרטי, מכיוון שהטוב המשותף מיטיב עם כולנו, בגישה קבועה של שירות.
• להכיר וליישם את הסכם התפקוד, תוך שאנחנו מראים לאחרים את הכבוד שאנו נותנים לקבוצת נורמות אלה שמתאמות את התפקוד של הארגון שלנו.
• לקבל מודעות שאנחנו נציגי הארגון והמוסד, בתוך ומחוץ להם.
• לא לנצל לרעה את הכוח, בקשר אסימטרי:
 בתפקיד המנחה: להטבות אישיות (מיניים, רגשיים, כלכליים ותעסוקתיים) בתוך או מחוץ לארגון והמוסד.
 ממקומות של סמכות בארגון והמוסד, כלפי המנחים והתלמידים.
 בין המנחים לבין עצמם.
• לנהל את המחלוקות בשקיפות לקבוצות ההשתייכות תוך הימנעות מלדבר עליהן מחוץ לתחומים אלה, ותוך התחייבות לשנות אותן לאור העבודה הפנימית.
• לשמור על סודיות וכבוד בנוגע לכל מידע המגיע מתלמידים, מנחים והנהלה, תוך מתן כבוד בצורה הזאת לסודיות המקצועית.
• להשגיח באופן תקופתי על העבודה, ולהגיע למפגשים של קבוצת ההשתייכות.
• לתמוך בעבודה של מנחים אחרים, באופן מילולי, במעשים ובפעולות קונקרטיות ובאופן רוחני, תוך הימנעות במודע של כל נזק לעבודתם או לשלמותם הפיזית.
• להטיב בכל האמצעים האפשריים את התקשורת הכנה, הפתוחה והישירה בין המנחים, כדי לחזק את רשת האור של כל הארגון.
• לבנות בין מנחים והנהלה הסכמים משותפים ולכבד אותם.
• לדבוק ולהפיץ את זכויות האדם, על הבסיס ערכים של סולידריות, צדק ואהבה, לטובת קבלת השונה.
• במקרה של הפרת קוד זה, האחראי ייקח אחריות על מעשיו ויתקן את הנזק שגרם.

אנו רוצים ליידע שאנו מכירים בכך שלקחת את התחייבות כפי שדורש הקוד הנוכחי, משמעות הדבר לחיות ברמה קבועה של עבודה על עצמך, שהיא בנוסף, כפי שאנחנו יודעים זאת, התועלת הגדולה ביותר שבן אדם יכול לבקש לחיים.

אנו יודעים שכולנו עוברים רגעים בהם לכבד את הקוד יהיה לנו קשה אך אנו מאמינים שאתיקה זאת לחיים תיישר את האנרגיה שלנו כדי לאפשר שהעבודה איתה אנחנו מחויבים תוכל לפרוח בכל הרמות. וכך תאפשר לנו, הסוכנים שלה, לפרוח גם כן.

 

אנו מאמינים שלעזור אחד לשני לקיים את הקוד זה, יכול להוות צורה יעילה לעזור לעצמנו להתפתח בין אחים. ברוח זאת אנו מברכים אתכם:

קמפינס, ה-22 לאוגוסט 2011
מפגש בין מנהלים ונציגים