בוגרת בית הספר.
מלווה את בית הספר בכתיבת חומרים וארגון.
מנחה קבוצות בתנועה ,מוזיקה מגע וקול.

Comments are closed.